09 sep 2015 17:11

Persuitnodiging: “Belgische burgers tijdens de Groote Oorlog” - Persconferentie - donderdag 17/09

Met deze tentoonstelling wil de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid de grote historische waarde van de archieven die zij beheert onder de aandacht brengen. De archieven geven een beeld van het vaak moeilijke dagelijkse leven en het lijden van de bevolking tijdens de Oorlog van '14-'18.
Wie zijn die duizenden burgerlijke slachtoffers? Wat hebben ze meegemaakt? Van deportatie, verplichte tewerkstelling, gevangenschap, verwondingen en ziekten, moeilijkheden in het dagelijks leven tot gewelddadige overlijdens. Verhalen uit eigen land, uit de archieven bovengehaald. Getuigenissen over het leven van de burgers uit die tijd.
Programma :

  • 9u30-10u00   Verwelkoming met koffie
  • 10u00-10u05  Introductie door Geneviève Lurquin, Coördinatrice a.i van de DG Oorlogsslachtoffers 
  • 10u05-10u10  Speech van Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Gezondheid
  • 10u10-10u15  Speech van Steven Vandeput, Minister van Defensie, bevoegd voor Ambtenarenzaken
  • 10u15-10u30  Voorstelling van het project door Aline Goosens (Doctor in de geschiedenis - projectleidster van de virtuele tentoonstelling) en Gert de Prins (Historicus bij de Archief- en Documentatiedienst)
  • 10u30-10u50  Getuigenissen van gebruikers van onze archieven
  • 10u50-11u00  Vragenronde
 

Aansluitend:

  • Bezoek aan de oorlogsarchieven (30 min)
  • Mogelijkheid tot vragen en interviews

 

Gelieve ten laatste op 16 september je aanwezigheid op de persconferentie te bevestigen en eventuele interviews aan te vragen via press@minsoc.fed.be.
Volg ons alvast via Facebook: Civils & Guerre - BE - Burgers & Oorlog, in afwachting dat je onze archieven in het echt ontdekt.

 

Meer info?

Barbara de Clippel | woordvoerdster FOD Sociale Zekerheid
+ 32 (0)473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be | @FODSZ

Els Clemput | woordvoerdster Minister Maggie De Block

+ 32 (0)475 29 28 77 | els.clemput@minsoc.fed.be | @Maggie_DeBlock

Tony Langone | woordvoerder Minister Steven Vandeput

+32 475 29 28 77 | tony.langone@vandeput.fgov.be | @svandeput