12 feb 2019 11:06

Persuitnodiging – Forum “De Sociale Zekerheid van de Toekomst” 28/02

Forum “De  Sociale Zekerheid van de Toekomst”
Donderdag 28 februari
FOD Sociale Zekerheid
Finance Tower - Zaal Pacheco
Ingang: Pachecolaan, 13. 1000 Brussel
09:00-17:30
(onthaal met koffie vanaf 08:30)
In 2019 bestaat de sociale zekerheid 75 jaar. Om dat te vieren organiseert de FOD Sociale Zekerheid, met de steun van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, toekomstgerichte debatten met alle actoren van de sociale zekerheid.
Het eerste forum gaat door op donderdag 28 februari 2019 bij de FOD Sociale Zekerheid te Brussel.
Hoe zorg je voor een adequate sociale zekerheid van laaggeschoolden in een kenniseconomie? Hoe verminder je het niet-gebruik van sociale rechten?
Deze transversale thema’s zijn sleutelfactoren voor  de sociale zekerheid van de toekomst en komen aan bod op het eerste forum.
Gespecialiseerde sprekers zullen deze thema’s uitvoerig behandelen in een debat met de verschillende stakeholders (sociale partners, middenveld, …)
Peter Samyn, directeur-generaal van de afdeling Beleidsondersteuning en -coördinatie (BESOC):
“In het licht van de maatschappelijke uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, is het nodig dat we ons met alle betrokken partijen buigen over de toekomst van de sociale zekerheid. Dit forum is een uitstekend middel om dat toekomstvraagstuk aan te pakken.”
De FOD Sociale Zekerheid heet je alvast van harte welkom!


Prof. Bea Cantillon, Prof. Bart Cockx, Laurence Noël, Prof. Wim van Oorschot en Prof. Philippe Van Parijs hebben al bevestigd, net zoals moderator Guy Tegenbos.  Verschillende panelleden zullen ook aanwezig zijn : Frank Robben, Philippe Defeyt, Gisèle Marlière, Jan Denys, Alexandre Lesiw, Sébastien Brunet, Georges Carlens, Henk Van Hootegem, …
Op onze website vind je het voorlopige programma van deze dag en een conceptnota die de thema’s kadert.
Geïnteresseerd in een interview met één van de sprekers?
Tijdens de conferentie zelf is er mogelijkheid om de sprekers te interviewen. Stuur ons vooraf een mail via press@minsoc.fed.be om een interview aan te vragen en je aanwezigheid op het forum te bevestigen. 
Geïnteresseerd in een interview met de directeur-generaal van de afdeling Beleidsondersteuning en -coördinatie, Peter Samyn?
In de weken voorafgaand aan het Forum geeft de directeur-generaal van de DG Beleidsondersteuning en -coördinatie (BESOC) Peter Samyn je graag alvast meer informatie over de gekozen thema’s. Ook hij maakt graag tijd voor een interview. Je kan hiervoor een mail sturen naar press@minsoc.fed.be
Meer informatie
De informatie wordt aangevuld op de website van de FOD Sociale Zekerheid. Hier zal je binnenkort ook meer informatie over het tweede forum vinden.
Kan je niet aanwezig zijn op het forum in februari?
Op een tweede forum op 30 april komen 2 andere sleutelthema’s aan bod nl. de financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid in tijden van disruptie  en sociale zekerheid en nieuwe vormen van werk. Bevestig via een mail naar press@minsoc.fed.be of we je mogen opnemen in de mailinglist voor toekomstige debatten en fora over sociale zekerheid. 
Contact
Persdienst FOD Sociale zekerheid
0473 13 13 29 - press@minsoc.fed.be - @FODSZ
#toekomstsocialezekerheid #forumszbe