11 sep 2017 15:58

Persuitnodiging internationale conferentie “Achtervolgt partnergeweld je op het werk?”

EMBARGO TOT 22 SEPTEMBER 2017, 11u
Persuitnodiging
“Achtervolgt partnergeweld je op het werk?”
Internationale conferentie
Vrijdag 22 september 2017
 
Vrijdag 22 september stelt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen  tijdens een internationale conferentie de resultaten voor van de Belgische enquête “Achtervolgt partnergeweld je op het werk”.

Uit een bevraging van ongeveer 2000 Belgische werknemers, blijkt dat partnergeweld een impact heeft op het functioneren van een slachtoffer en diens collega’s. De cijfers bevestigen dat partnergeweld niet enkel een privéprobleem is en dat elke werkgever kan geconfronteerd worden met de gevolgen ervan. Bovendien kan de werkomgeving een rol spelen in de strijd tegen partnergeweld. Daarom organiseert het Instituut een internationale conferentie waarop de resultaten van de enquête, goede praktijken uit het buitenland en toekomstvisies voor België aan bod zullen komen. Minister van Werk Kris Peeters zal deze conferentie openen en Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir zal haar reflecties brengen na de voorstelling van de onderzoeksresultaten. Ook internationale stakeholders zullen hun expertise in het domein toelichten.

U bent van harte uitgenodigd op het persmoment van deze conferentie dat plaatsvindt van 9u30 tot 11u15. Er zal een persruimte voor interviews worden voorzien.

Het persdossier met onder andere de onderzoeksresultaten en getuigenissen van slachtoffers kan u worden bezorgd indien u voor 17 september een mail stuurt naar Eva Vergaert (eva.vergaert@igvm.belgie.be). Op 19 september ontvangt u dan het dossier van onze persverantwoordelijke. Gelieve in deze mail ook te vermelden of u aanwezig zal zijn op het persmoment.

Het programma vindt u hieronder. Simultaanvertaling (Frans-Nederlands-Engels) wordt voorzien.

Praktische details
22 september, persmoment tussen 9u30 (onthaal vanaf 9u) en 11u15
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, zaal Storck
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
In de buurt van het Zuidstation


Programma
09u00 - 09u30
Onthaal

09u30 - 09u45 Welkomstwoord door Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

09u45 - 10u00 Voorwoord door Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk

10u00 - 10u40  Voorstelling van het onderzoeksrapport van de Belgische enquête – Barb MacQuarrie, University Western Ontario, Canada

10u40 - 10u55  Tussenkomst door Zuhal Demir, staatsecretaris voor Gelijke Kansen

10u55 - 11u30 Koffiepauze

11u30 - 12u00 Voorstelling van de onderzoeksresultaten van ‘Safe at home, safe at work’-project van het Europees Verbond voor Vakverenigingen – Cinzia Sechi of Barbara Hellferich, Europees Verbond van Vakverenigingen

12u00 - 12u30 Geweld tegen vrouwen en mannen in de wereld van werk – Wereldwijde aanpak van partnergeweld vanuit de werkomgeving, IAO-procedure voor een conventie omtrent geweld in de wereld van werk – Manuela Tomei, directeur van de Afdeling Werkcondities en Gelijkheid van de Internationale Arbeidsorganisatie

12u30 - 12u45 Vragen en antwoorden

12u45 - 14u00 Middagpauze – lunch

14u00 - 14u30 Aanbevelingen van het Instituut in verband met partnergeweld en de impact ervan op de werkomgeving – Marijke Weewauters, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

14u30 - 15u15 Panel – De aanpak van partnergeweld in de werkomgeving: expertise en goede praktijken uit het buitenland
Moderator: Thérèse Boutsen, Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, Internationale Zaken, FOD WASO
- Melissa Morbeck, auteur van de achtergrondstudie over artikel 17 van het Verdrag van Istanbul, Corporate Alliance Against Domestic Violence (UK)
- Kees Jan Jacobs, senior beleidsadviseur, Gemeente Rotterdam (NL)
- Line Pelissier,  directrice van de Groep Diversiteit, Orange (FR)

15u15 - 15u30 Koffiepauze

15u30 - 16u30 Panelgesprek – De aanpak van partnergeweld vanuit de werkomgeving: visies voor België
Moderator: Isabella Lenarduzzi, founding & managing directrice JUMP
- Liliane Leroy, onafhankelijke psychologe, voormalig pedagogisch coördinatrice bij COFACE
- Françoise Kemajou, Pour la Solidarité, Netwerk CARVE
- Patricia Biard, ACV
- Carinne Huberty, Sociaal assistent bij de vzw Gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen

16u30 - 16u45 Eindconclusies