09 mei 2018 13:42

Persuitnodiging : Laat je (slag)tanden zien!

Van 15 mei tot 12 augustus verwachten Pairi Daiza, ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael en FOD Volksgezondheid, je met je ivoren objecten. Op deze locaties kan je ivoren voorwerpen kwijt die je niet langer wenst te houden of niet kan verkopen. “Laat je (slag)tanden zien” is een sensibiliseringscampagne inzake de illegale handel in ivoor. Ze richt zich tot de burgers die ivoren objecten bezitten en hier geen blijf mee weten. De campagne wil ook sensibiliseren tegen de aankoop van souvenirs waarvoor schade aan bedreigde dieren en planten wordt aangericht.
 

Ivoor als persoonlijk bezit is legaal, maar zomaar verkopen mag niet.

Veel mensen kennen in België een familielid of (groot)ouder die in Congo gewoond heeft en die destijds in zijn reiskoffer ivoor meegebracht heeft. Een groot aantal Belgische burgers bezit immers ivoor: gekocht op de lokale markt, meegebracht als souvenir, als geschenk of erfenis gekregen … Deze voorwerpen kennen vaak een emotionele waarde. Echter, voor diegenen die ivoor wensen te verkopen heersen er strenge regels met als gevolg dat het niet mogelijk is om ivoor zonder CITES-certificaat te verkopen.

In België is enkel de aan- en verkoop van ivoor toegestaan indien een CITES-certificaat verkregen werd. Om dit certificaat te bekomen dient de eigenaar aan te tonen dat het ivoor afkomstig is vóór 1984 en/of ingevoerd werd voor 1990 (met invoervergunning). Duidelijk geen makkelijke opdracht indien het ivoor destijds meegebracht is geweest door een ouder of familielid die in Afrika of Azië werkzaam was,… en waarover er geen documenten (meer) beschikbaar zijn.

En wat met de ivoren beeldjes en juwelen meegebracht van vakantie? Wellicht heeft u deze onbewust, en dus zonder CITES-vergunningen ingevoerd?

Hierdoor zijn deze voorwerpen illegaal en kunnen ze dus niet verkocht worden.

Wat te doen met het ivoor dat niet verkocht mag worden of dat u niet langer in uw bezit wenst te hebben?...

Lever deze af in onze containers die gelegen zijn in Pairi Daiza, ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael of bij FOD Volksgezondheid! Ter plaatse zal je een container aantreffen waar je (illegale) ivoren voorwerpen kan achterlaten. Op deze wijze kan je jezelf ook garanderen dat het ivoor vernietigd zal worden en geen bijdrage meer zal leveren aan de illegale handel.

Voor meer informatie: www.citesinbelgie.be

De containers zijn ter beschikking gesteld door het bedrijf Benelux Textiel bvba.

 

Praktische informatie voor journalisten :

Voor journalisten zijn er op 15 mei op aanvraag bezoeken mogelijk in de afzonderlijke dierenparken. Er zal op dat ogenblik eveneens een persdossier beschikbaar zijn met cijfers over de handel in ivoor in België en de beschermings- en behoudsmaatregelen inzake de olifantenpopulatie die genomen worden door elk van de partners.

Aarzel niet om het dossier op te vragen en met ons contact op te nemen!

• Pairi Daiza : Aleksandra Vidanovski, G: 491 90 38 98/ T : (0)68 250 869 / aleksandra.vidanovski@pairidaiza.eu

• ZOO Antwerpen / ZOO Planckendael : Jiska Verbouw, G : 0479 665 761 / jiska.verbouw@kmda.org

• FOD Volksgezondheid : Sarah Van Staen / T : 02 524 96 22 / sarah.vanstaen@milieu.belgie.be