22 apr 2015 17:17

Persuitnodiging: Naar een volledig automatische toekenning van sociale rechten aan personen met een beperking

Op 28 april licht de Staatssecretaris voor Personen met een beperking, Elke Sleurs, haar plannen toe om de sociale rechten voor personen met een beperking zoveel mogelijk te automatiseren.

Iemand die erkend is als persoon met een beperking, kan op basis hiervan allerlei sociale en fiscale maatregelen aanvragen bij andere overheidsinstanties, korting krijgen bij vb. toeristische attracties, van een voordelig tarief genieten bij de energieleveranciers, enz.

In veel gevallen moet de burger nog een papieren attest voorleggen aan die instanties of bedrijven om te bewijzen dat hij of zij een erkenning heeft van de handicap of een tegemoetkoming ontvangt.

Om de administratieve rompslomp voor de burger tot een minimum te beperken, zet de federale overheid meer en meer in op elektronische gegevensuitwisselingen met de betrokken instanties en bedrijven. Dit is bijvoorbeeld al het geval voor de toekenning van het sociaal tarief gas en elektriciteit: dankzij de gegevensuitwisselingen tussen de federale overheid en de energieleveranciers hoeft de persoon met een beperking geen papieren attest meer voor te leggen en wordt de maatregel automatisch toegekend.

Tijdens de persconferentie zal de Staatssecretaris andere voorbeelden geven van initiatieven om de sociale rechten te automatiseren en administratief te vereenvoudigen.

Aansluitend op de persconferentie vindt een conferentie plaats van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) waarbij enkele praktijkvoorbeelden aan bod komen van het AWIPH (Agence Wallonne à l'Intégration des Personnes Handicapées), het Vlaamse Agentschap voor Hoger Onderwijs en de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. De conferentie wordt afgesloten door Thibaut Duvillier, Adjunct-administrateur-generaal van de KSZ.

Het volledige programma van deze conferentie kan je raadplegen op de website van de FOD Sociale Zekerheid: http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/conferenties/280415.htm

Gelieve ten laatste op 27 april je aanwezigheid op de persconferentie en/of conferentie te bevestigen via press@minsoc.fed.be.

 

Meer info?

Barbara De Clippel, FOD Sociale Zekerheid: 0473/13.13.29, press@minsoc.fed.be

Jeroen Lemaitre,  woordvoerder Elke Sleurs: 0486/51.86.55,  jeroen.lemaitre@elkesleurs.fed.be