20 mrt 2019 19:27

PERSUITNODIGING - Uitreiking Student Award 2018 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 25/03

25 maart 2019  - 16u30-17u30
FOD Sociale Zekerheid - Zaal Juntos
Kruidtuinlaan 50 1000 Brussel
 
Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context. Een breed scala aan auteurs (academici, ambtenaren, politiek verantwoordelijken en medewerkers van studiediensten van sociale partners) brengen hierin hun werk onder de aandacht.
Het BTSZ organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. De winnaar gaat aan de haal met 1000 euro en een publicatie in het BTSZ. 
 


Volgende studenten werden dit jaar genomineerd voor hun scriptie of masterproef:
Dorien Elsen, KULeuven, Faculteit Sociale Wetenschappen, Non-take-up van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap. Ervaringen van ouders met kinderen met een gedragsstoornis, 99 p. (incl. 22 p. bijlagen), Masterproef aangeboden tot het behalen van de graad van Master in het sociaal werk en sociaal beleid.

Jonas Jespers, KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Kunnen economisch niet-actieve Unieburgers zich beroepen op een recht op menselijke waardigheid om een sociale minimumbescherming af te dwingen in de Unielidstaat van verblijf?, 112 p., Masterscriptie ingediend voor de graad van Master in de rechten.

Sascha Vermeylen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Sociale Wetenschappen / Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Hoe kostendekkend is de kinderbijslag in Vlaanderen? Een vergelijking voor en na de Zesde Staatshervorming, 75 p. (incl. 18 p. bijlagen), Masterproef tot het bekomen van de graad van Master in Sociaal-Economische Wetenschappen.

 

Op 25 maart mag één van hen de prijs in ontvangst nemen van Minister van Sociale Zaken Maggie De Block.
Als journalist ben je ook van harte welkom op deze prijsuitreiking. Gelieve tegen 22 maart je aanwezigheid te bevestigen via press@minsoc.fed.be

 

Meer info

Persdienst FOD Sociale Zekerheid I +32 (0)473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be  I @FODSZ

De teksten van de scripties en masterproeven zijn beschikbaar op onze website