25 feb 2005 16:00

Phenix-project

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, stemde de Ministerraad in met de publicatie van een opdracht via de procedure van de algemene offerteaanvraag in het kader van het Phenix-project.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, stemde de Ministerraad in met de publicatie van een opdracht via de procedure van de algemene offerteaanvraag in het kader van het Phenix-project.

Het gaat om een offerteaanvraag voor het drukken, het onder omslag steken en het versturen van documenten. Het Phenix-project, dat een gecentraliseerde toepassing is en dat vanaf lokale werkstations bereikbaar is, biedt ook de mogelijkheid om het geheel van briefwisseling centraal te versturen. Een maximum hiervan zou via elektronische weg geschieden. De bedoeling van de markt is om de verzendigngen per post en elektronisch aan een gespecialiseerde provider uit te besteden. De markt heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en is verlengbaar met jaarlijkse termijnen van 1 jaar tot ten hoogste 7 jaren. De kostprijs van de markt, die voor de eerste 4 jaar op 7,5 miljoen euro (excl. BTW) wordt geschat, zal worden betaald via de besparingen op de portkosten die eruit voortvloeien.