05 apr 2019 22:46

Pilootproject voor transitiehuizen voor herinschakeling van gedetineerden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de erkenning van twee transitiehuizen voor de herinschakeling van gedetineerden. De ontwerpen kaderen in het masterplan gevangenissen en internering.

Op basis van de evaluatie van de ingediende projecten voor transitiehuizen beslist de ministerraad twee voorstellen te weerhouden. Het gaat om Project Sterkhuis met een site in Mechelen en één in Spa. De sites hebben een verschillend concept, wat toelaat om de resultaten van beide aanpakken te vergelijken. 
De transitiehuizen zijn kleinschalige projecten die een aantal gedetineerden, tijdens het laatste deel van hun straf intense ondersteuning en begeleiding bieden, zodat ze beter kunnen functioneren in de maatschappij.   

Het pilootproject duurt één jaar en kan na positieve evaluatie worden uitgebreid naar 100 plaatsen in heel België.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit erkent de transitiehuizen in Mechelen en Spa. Het tweede ontwerp van koninklijk besluit regelt de financiële tussenkomst van de federale staat en het derde ontwerp bepaalt de exploitatievoorwaarden en de normen waaraan de transitiehuizen moeten voldoen.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.