18 sep 2009 12:38

Piraterij op zee

Voorontwerpen van wet voor de strijd tegen de piraterij op zee - tweede lezing

Voorontwerpen van wet voor de strijd tegen de piraterij op zee - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de strijd tegen de piraterij op zee efficiënter zal maken. 
Op aanbeveling van de Raad van State werd het voorontwerp gescheiden: een eerste deel behandelt de materies die onder 78 van de grondwet vallen en een tweede deel onder artikel 77. 

Op 28 november 2008 had de ministerraad het licht op groen gezet voor de deelname van een fregat aan de opdracht EU NAVFOR atalanta tegen piraterij voor de kust van de Hoorn van Afrika.

Het initiatief van minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Landsverdediging Pieter De Crem biedt nu een wettelijke basis waardoor de Belgische marine kan deelnemen aan de strijd tegen piraterij. De voorontwerpen bevatten een definitie van schepen en piratengroepen en maken piraterij op zee strafbaar. De oorlogsschepen en de Belgische militaire beschermingsteams aan boord van burgerschepen krijgen de bevoegdheid om daden van piraterij te voorkomen en te onderdrukken. Een extraterritoriale bevoegheid regelt het geval waarin piraten gearresteerd worden door een Belgisch schip. Zo bieden de voorontwerpen een oplossing voor de strafprocedurekwesties die het specifieke karakter van de strijd tegen piraterij oproept.