13 jan 2006 16:00

Plaatselijjke werkgelegenheidsagentschappen

Vaststelling van de bedragen bestemd voor de administratieve omkadering van de PWA's

Vaststelling van de bedragen bestemd voor de administratieve omkadering van de PWA's

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het jaar 2005 het bedrag voor de financiering van de administratieve omkadering van de PWA's vastlegt. De Ministerraad keurde ook ontwerpen van koninklijk besluit goed die voor het jaar 2004 en 2005 het bedrag vastleggen voor de financiering van de wachtuikeringen toegekend aan de werknemers van de steenkool- en staalnijverheid, die hun baan verloren hebben. De ontwerpen zijn een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk. Het bedrag voor de administratieve omkadering van de PWA's wordt voor 2005 vastgesteld op 22.310.000 euro. Het bedrag voor de financiering van de wachtuikeringen voor de werknemers van de steenkool- en de staalnijverheid die hun baan verloren bedraagt: - 1.512.000 euro voor het jaar 2004. - 4.208.000 euro voor het jaar 2005.