05 dec 2008 15:12

Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

PWA-cheques worden duurder

PWA-cheques worden duurder

De ministerraad heeft beslist de minimum aankoopprijs van de PWA-cheques te verhogen (*). De maatregel voert de beslissing uit die tijdens de begrotingsopmaak van oktober 2008 werd genomen. 

De aankoopprijs van de PWA-cheques is sinds 1994 ongewijzigd gebleven, terwijl de spilindex 14 keer overschreden werd. De PWA-cheques zijn voor de gebruiker dus telkens goedkoper geworden. Indien de minimum aankoopprijs sinds 1994 geïndexeerd was geweest, dan bedroeg die nu 6,50 euro voor de gebruiker.

De minimum prijs wordt vanaf 1 januari 2009 bij aankoop 5,95 euro in plaats van 4,95 euro. Met de PWA-cheques kan men klein tuinonderhoud, administratieve hulp, oppas en begeleiding van kinderen of zieke personen, andere huishoudelijke taken die niet in aanmerking komen voor de dienstencheques (behangen, schilderen, kleine onderhouds- of herstellingswerken...) betalen.

(*) wijziging van art. 79bis, §2 en 79ter van het koninklijk besluit van 21  november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.