16 jan 2009 11:25

Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

Uitoefening van de activiteit thuishulp met huishoudelijk karakter

Uitoefening van de activiteit thuishulp met huishoudelijk karakter

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit over de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen goedgekeurd dat aansluit op de begrotingsopmaak en dat als doel heeft de PWA-werknemers die jonger zijn dan 50 jaar en die niet gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (33%) naar het systeem van de dienstencheques te laten doorstromen.

Het ontwerp voegt een voorwaarde toe om de activiteit thuishulp met huishoudelijk karakter voor natuurlijke personen uit te oefenen. Voortaan wordt de PWA-activiteit voorbehouden voor PWA-werknemers die 50 jaar zijn of ouder en voor werklozen die een blijvende graad van ongeschiktheid van ten minste 33% hebben. 

Het ontwerp voert de programmawet van 22 december 2008 uit. De maatregel wordt op 1 juli 2009 van kracht.