06 feb 2015 16:00

Plan van aanpak horeca 2015

De ministerraad keurt het plan van aanpak horeca 2015 goed.

Zie persbericht in bijlage.