15 jun 2012 18:30

Planning van de Belgische deelname aan de NATO Response Force in 2012 gewijzigd

De ministerraad neemt kennis van de wijziging van de planning van de Belgische deelname aan de Nato Response Force in 2012 die minister van Landsverdediging Pieter De Crem voorstelde.

Op 24 december 2010 heeft de ministerraad kennis genomen van de planning voor 2011-2013 van de Belgische deelnames aan de Nato Response Force. Eind 2012 besliste de ministerraad evenwel deel te nemen aan operatie ATALANTE, waardoor België geen fregat meet kan laten deelnemen aan de Nato Force Pool van de NRF.

België zal dan in het tweede semester van 2012 A960 Godetia, commando- en logistiek steunschip, voorstellen als commando platform voor de Standing NATO Mines Counter Measures Group 1, een van de vier permanente vloten van de NAVO die de basis vormen van de maritieme component van de NRF.

Voor het algemeen hoofdkwartier van de NAVO Joint Force Command in Brunssum en het Force Command in Heidelberg staan een vijftiental mariniers paraat.