19 sep 2003 19:00

Planning van de kinesitherapie

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de planning van de kinesitherapie.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de planning van de kinesitherapie.

Het ontwerp is er meer in het bijzonder op gericht een beheersing van het kinesitherapieaanbod te waarborgen. België heeft een hogere kinesitherapiedensiteit dan in de meeste Europese landen. De beperking van het aanbod is van toepassing in 2005. Op dit ogenblik leveren 6.052 kinesisten minder dan zes prestaties er dag. Het aantal kinesitherapeuten die toegang hebben tot de terugbetaling van de gezondheidszorgen wordt voor 2008 op 450 vastgesteld en voor 2009 op 350. Er worden aftoppingsmechanismen ingevoerd. Het ontwerp voert het principe in van de spreiding van het contingent- of quotasurplus van de eerste twee jaren (2005-2006), in debet vanaf 2007, over een aantal jaren dat gelijk is aan de studieduur (5 jaar) die uitzicht biedt op een diploma van kinesitherapeut. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van de Kinesitherapie en aan de Raad van State.