20 jul 2005 17:00

Planning van het medisch aanbod

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de planning van het medisch aanbod.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de planning van het medisch aanbod.

Ter herinnering, het voormelde koninklijk besluit beperkt het aantal kandidaten dat toegang krijgt tot de vorming voor een titel van huisarts of geneesheer-specialist tot 833 voor het jaar 2012. Het aantal geneesheren-specialist in geriatrie is gewaarborgd op een minimum van 6 voor de Vlaamse Gemeenschap en 4 voor de Franse Gemeenschap. Verder is een nieuwe categorie gewaarborgde erkenningen voorzien voor de kandidaten met een vorsermandaat. Het ontwerp van besluit legt de datum van inwerkingtreding voor deze bepalingen vast op 1 januari 2005. (*) van 30 mei 2002.