12 jan 2007 16:00

Planning van militaire operaties

Planning van de militaire operaties in 2007

Planning van de militaire operaties in 2007

De ministerraad keurde de planning goed van de militaire operaties voor 2007 in het buitenland die minister van Landsverdediging André Flahaut voorstelde. Die operaties dragen bij tot het crisisbeheer en bevorderen de wereldvrede. Hiervoor zullen gemiddeld 1000 militairen permanent in het buitenland aanwezig zijn. In Afghanistan is de militaire actie voornamelijk gericht op de beveiliging en de goede werking van de internationale luchthaven van Kaboel. De actie omvat ook de training en omkadering van Afghaanse eenheden die op temijn de beveiliging zouden kunnen overnemen. Bovendien zal België vanaf oktober 2007 het commando over de luchthaven op zich nemen. Daarvoor is de inzet van 40 bijkomende manschappen nodig. In Bosnië-Herzegovina vat EUFOR de overgangsfase naar een beperktere strijdkracht aan. België blijft aanwezig in de EUFOR structuur. In Kosovo zet Landsverdediging haar deelname aan de NAVO-opdracht verder met twee liaison and monitoring teams en een manoeuvrecompagnie binnen de multinational task force north east. De aanwezigheid van gemiddeld 240 militairen kan naargelang de planning van de NAVO verminderd worden tot 60 personen. Om de buitenlandse politiek in Afrika te ondersteunen wordt het programma van militair partnerschap met Congo en Burundi voortgezet. Ook de steun aan de vredesondersteunende acties Mission des Nations Unies au Congo 'MONUC', organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire 'ONUCI' en United Nation mission Sudan 'UNMIS' wordt verdergezet. De deelname aan UNIFIL in Libanon is verlengd tot oktober 2007. Het detachement wordt aangepast aan de evolutie van de behoefte die de Verenigde Naties zal formuleren. De marine zal met een commando- en steunschip deelnemen aan een diplomatieke opdracht van Landsverdediging en aanleggen in landen van west en zuidelijk Afrika. In de Golf van Suez en het nauw van Tiran worden twee mijnenjagers ingezet voor een ontmijningsoperatie. In de Baltische zee worden een mijnenjager en een commando- en steunschip ingezet. De luchtmacht blijft tot 31 maart 2007 aanwezig in Litouwen met vier F-16 en een zestigtal militairen in het kader van een NAVO-opdracht van luchtpolitie boven de Baltische staten. De inzet voor de Nato response forces en de Euro battle groups maakt deel uit van een aparte beslissing van de ministerraad.