25 feb 2005 16:00

Platform over informatie- en communicatietechnologie

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad de financiering goed van de lanceringsfase van het strategisch platform over informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad de financiering goed van de lanceringsfase van het strategisch platform over informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Het onderzoek heeft als doel het Belgisch wetenschappelijk potentieel op het vlak van ICT te versterken. Daarnaast zal het de onderzoekscentra de mogelijkheid bieden om aan het toekomstige Kaderprogramma van de Europese Unie deel te nemen en industriële contracten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in de wacht te slepen. Het zal de uitbouw van spin-offs in de sector aanmoedigen en onderzoeksacties op het gebied van e-toepassingen opstarten. Het opstarten van het platform omvat twee luiken: - de deelname van de wetenschappelijke instellingen aan Europese projecten. Het gaat meer bepaald om projecten van het CELTIC-initiatief (Cooperation for a European sustained Leadership in Telecommunications). - het onderzoek naar toepassingen van breedbandnetwerken. De doelstelling hiervan is naar mogelijkheden te zoeken om 'Grid computing' te valoriseren (clusteren van rekenkracht) via onderzoeksprogramma's op het gebied van gezondheid. De ICT Core Group zal de lanceringsfase van het strategisch platform opvolgen. De groep werd ingesteld door de Belgische ontwikkelaars van het strategische platform (stakeholders) met de actieve inzet van POD wetenschapsbeleid.