28 mrt 2003 16:00

Plechtigheden Albert II

Op voorstel van de Eerste Minister Guy Verhofstadt, heeft de regering beslist het 10 jarig koningschap van Albert II met bijzondere plechtigheden vieren.
Deze plechtigheden worden georganiseerd op 20 en 21 juli (nationale feestdag)
Een reeks initiatieven die de troeven van de Belgische samenleving beogen en bevorderen, zijn genomen.

Op voorstel van de Eerste Minister Guy Verhofstadt, heeft de regering beslist het 10 jarig koningschap van Albert II met bijzondere plechtigheden vieren. Deze plechtigheden worden georganiseerd op 20 en 21 juli (nationale feestdag) Een reeks initiatieven die de troeven van de Belgische samenleving beogen en bevorderen, zijn genomen.

Een actieve deelname van de Koninklijke Familie aan al de activiteiten die voor het grote publiek worden georganiseerd wordt beoogd. Alle activiteiten zullen plaatsvinden binnen een zone gaande van het Justitiepaleis tot de Wetstraat, van het Troonplein tot de Zavel en het Vossenplein. Een volledige programma zal in de komende weken afgewerkt worden. Die zal een officiel luik een een grote populaire feest inhouden. De regering wenst daarmee de acties van de Koning een zijn contacten met de burgers die in ons land leven huldigen. De diensten van de Eerste Minister zijn bevoegd met de coordinatie en organisatie van de plechtigheden. Hulde zal ook gebracht worden aan de memorie van Koning Boudewijn met een aantal plechtigeheden. De gewesten en gemeenschappen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de organisatie van het gebeuren.