05 jul 2013 15:45

Plechtigheden naar aanleiding van de troonsafstand van koning Albert II en de eedaflegging van toekomstig koning Filip

Het kernkabinet bevestigde vanmorgen het programma van de plechtigheden naar aanleiding van de troonsafstand van koning Albert II en de eedaflegging van toekomstig koning Filip op 21 juli 2013, dag van de Nationale Feestdag.  Dit programmaschema is gebaseerd op de voorstellen van de Task Force die voor de gelegenheid werd opgericht en die op 4 juli voor het eerst bijeenkwam.

Op 21 juli zullen de volgende plechtigheden elkaar opvolgen:

Dit uurrooster is louter indicatief en onder voorbehoud. Wij zullen een definitief en precies uurrooster verspreiden van zodra de nodige evaluaties in overleg met de betrokken diensten en overheidsinstanties hebben plaatsgevonden.

  • 9.30 u.                Te Deum in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel
  • 11.15 u.              Troonsafstandsplechtigheid van koning Albert II in het Koninklijk Paleis van Brussel
  • 12.45 u.              Eedaflegging van koning Filip voor de Verenigde Kamers in het Paleis der Natie
  • 13.45 u.              Hulde van de nieuwe Vorst aan de Onbekende Soldaat, Congreskolom
  • 16.05 u.              Koning Filip schouwt de burgerlijke en militaire troepen
  • 17 u.                   Militair en burgerlijk defilé, Paleizenplein
  • (uur nog nader te bepalen)    Het nieuwe Vorstenpaar neemt deel aan het Feest in het Park, in het Warandepark
  • 23 u.                   Vuurwerk vanaf het Paleis der Academiën, Paleizenplein

De Task Force “21 juli” staat in voor de coördinatie van de organisatie van de plechtigheden. Zij bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende instellingen: Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat, Koninklijk Paleis, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse Zaken, Defensie, FOD Justitie en wordt voorgezeten door de Kanselarij van de Eerste Minister. Op maandag 8 juli komt de Task Force opnieuw samen. Zij staat ook in voor de coördinatie van de mediadekking van de evenementen en neemt hiervoor de nodige contacten op, onder meer met de grote televisiezenders en de vertegenwoordigers van de fotoagentschappen.

Meer informatie:
Sarah Delafortrie
FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
T : +32  2 287 41 07
M : +32 486 35 78 88
sarah.delafortrie@premier.fed.be