25 jul 2008 12:45

Pleegzorgverlof

Pleegzorgverlof verlengd tot zes dagen

Pleegzorgverlof verlengd tot zes dagen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet goedgekeurd dat de afwezigheid van het werk voor het verstrekken van pleegzorgen concreet maakt en verlengt. 

Ouders die een kind onthalen in het kader van een plaatsing in het gezin hebben voortaan het recht om zes dagen per jaar en per gezin afwezig te blijven van het werk om hun opdracht als pleeggezin uit te voeren zoals bijvoorbeeld naar de rechtbank gaan, de ouders bezoeken, thuisblijven voor een ziek kind...

Per dag afwezigheid heeft de werknemer recht op een maximum vergoeding van de RVA van 94,4 euro in 2008, wat overeenkomt met  de vergoeding voor het ouderschapsverlof: 82% van het begrensde salaris. De definitie van pleegouder, pleeggezin en de voorwaarden waarin men het pleegzorgverlof kan aanvragen zijn nu nader bepaald.

Het ontwerp van koninklijk besluit realiseert dus het pleegzorgverlof dat een betere afstemming tussen het gezinsleven en het beroepsleven bevordert. De programmawet van 27 april 2007 vormt de wettelijke basis.