20 jul 2006 17:00

POD Duurzame Ontwikkeling

Overdracht van het personeel van het secretariaat van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau naar de POD Duurzame Ontwikkeling.

Overdracht van het personeel van het secretariaat van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau naar de POD Duurzame Ontwikkeling.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, keurde de ministerraad een reeks maatregelen goed voor de overdracht van personeel naar de Programmatorische federale overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling. De maatregelen hebben als doel de overdracht en de integratie te regelen van het personeel van het secretariaat van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) van het Federaal Planbureau naar de POD Duurzame Ontwikkeling.