04 jun 2004 17:00

POD Wetenschapsbeleid

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, ging de Ministerraad akkoord met de creatie, binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD)Wetenschapsbeleid, van de staffuncties P&O (Personeel & Organisatie), Begroting en Beheerscontrole en ICT (Informatie- en Communicatietechnologie).

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, ging de Ministerraad akkoord met de creatie, binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD)Wetenschapsbeleid, van de staffuncties P&O (Personeel & Organisatie), Begroting en Beheerscontrole en ICT (Informatie- en Communicatietechnologie).

Aldus kan de POD Wetenschapsbeleid rechtstreeks de genoemde functies uitoefenen, met respect voor de beheersautonomie die aan de federale wetenschappelijke instellingen wordt toegekend. Daarnaast wordt voorgesteld dat de managementfunctie N-2 Communicatie rechtstreeks zal afhangen van de Voorzitter. Ook wordt voorgesteld het Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid uit te breiden met de 10 managers N-1 die belast zijn met de leiding van de 10 federale wetenschappelijke instellingen. Dit moet het mogelijk maken om een meer geïntegreerd beleid te voeren. Het voorstel betekent een jaarlijkse besparing van ongeveer 50.000 euro.