27 nov 2009 12:06

Politie

Federale dotatie voor de lokale politiezones

Federale dotatie voor de lokale politiezones

De ministerraad heeft vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over de toekenning van de federale dotaties 2009 aan de politie.

De ontwerpen die minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom voorlegde, regelen:

  • de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor 2009
  • de toekenning van een federale basistoelage en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde aan de gemeente of aan de politiezone voor 2009
  • de toekenning van een bijkomende federale toelage voor de financiering van de lokale politie voor 2009.
  • de toekenning van een bijkomende federale toelage voor indexering van de financiering van de lokale politie voor 2008

De toelagen garanderen de continuïteit van de federale financiering van de lokale politie.