25 feb 2005 16:00

Politiehervorming

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid, nam de Ministerraad kennis van een mededeling over de politiehervorming.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid, nam de Ministerraad kennis van een mededeling over de politiehervorming.

De mededeling handelt over de verslagen van de interkabinettenwerkgroepen, die werden opgericht om de beslissing van de Ministerraad van 28 oktober 2004 naar aanleiding van de programmawet uit te voeren. De resultaten van deze vergaderingen en van het verslag over de werking van de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU) zullen in een protocol tussen de diverse diensten worden geconcretiseerd. Het protocol zal: - de werkwijze en de uit te wisselen bestanden tussen de CDVU, het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) en de lokale korpsen van politie beschrijven. - het akkoord van de CDVU formaliseren, om zijn databanken via elektronische weg toegankelijk te maken voor de controlediensten van RSZPPO. - het engagement van het SSGPI formaliseren, om ook wat sociale controles betreft, zijn rol van tussenpersoon in te vullen, door zowel de controlediensten van RSZPPO als de vertegenwoordigers ven de lokale korpsen op vraag van één van beiden tijdens controles bij te staan.