23 dec 2008 11:00

Politiezones

Toekenning van een bijkomende federale basistoelage aan bepaalde politiezones

Toekenning van een bijkomende federale basistoelage aan bepaalde politiezones

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een eenmalige en specifieke bijkomende federale basistoelage aan de politiezones toekent.   

Het ontwerp voert de beslissing van de ministerraad van 5 december 2008 en het kernkabinet van 10 december 2008 uit en kent een toelage toe aan de politiezones Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze, Cerfontaine / Doissche / Philippeville en Hamme / Waasmunster voor 2007 en 2008.