29 apr 2015 13:16

Postdienst: wijziging van de maximale afmetingen van een genormaliseerde zending

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een vergissing moet rechtzetten in het koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst, en meer bepaald wat betreft de vermelding van de maximale afmetingen van een genormaliseerde zending.

Het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende reglementering van de postdienst werd opgeheven omdat heel wat bepalingen ervan achterhaald waren en de liberalisering van de postsector niet goed weerspiegelden. Dat koninklijk besluit werd vervangen door het nieuwe koninklijk besluit van 24 april 2014 houdende reglementering van de postdienst. 

Bij het opstellen van het nieuwe koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst is verkeerdelijk een maximale afmeting van 165mm x 245mm opgenomen, terwijl dit 125mm x 235mm had moeten blijven, zoals trouwens vermeld wordt op de websites van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en bpost.

Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 2014
houdende reglementering van de postdienst