01 jul 2005 17:00

Postinterventiedossier in appartementsgebouw

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, meer bepaald wat het postinterventiedossier in appartementsgebouwen betreft.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, meer bepaald wat het postinterventiedossier in appartementsgebouwen betreft.

Het ontwerp voert bepalingen in waardoor toekomstige postinterventiedossiers aangepast worden aan het eventuele beheer in gedwongen medeëigendom van een bouwwerk. Het ontwerp lost ook een aantal moeilijkheden in het koninklijk besluit (*) op, die sinds de wijziging door het koninklijk besluit van 19 januari 2005 aan het licht kwamen. (*) van 25 januari 2001.