18 nov 2022 14:16

Praat over antibiotica: een nieuwe sensibiliseringscampagne om de dialoog aan te gaan

Op 18 november start de wereldwijde Week voor het goed gebruik van antibiotica. Daarom lanceren  de FOD Volksgezondheid en haar partners een nieuwe sensibiliseringscampagne om burgers en gezondheidswerkers te laten “praten over antibiotica”.

Antibiotica en antimicrobiële resistentie (AMR)

Antimicrobiële middelen zijn waardevolle geneesmiddelen. Vooral antibiotica helpen ons lichaam om bepaalde bacteriële infecties te bestrijden en zijn absoluut noodzakelijk om bepaalde patiënten te behandelen. Bacteriën kunnen deze behandelingen echter weerstaan ​​​​of resistent worden, vooral wanneer antibiotica op ongepaste wijze worden gebruikt. Dit fenomeen wordt AMR of antimicrobiële resistentie genoemd. AMR bedreigt onze gezondheid en volgens recente cijfers van het ECDC sterven jaarlijks meer dan 35.000 Europeanen aan antibioticaresistente infecties.

Een weinig bekend medicijn

De Eurobarometer, uitgevoerd bij 25.511 Europeanen, waaronder 1.033 Belgen, geeft een overzicht van de houding van Europeanen tegenover antimicrobiële middelen en antibiotica in het bijzonder. In België weet slechts 59 % van de respondenten dat antibiotica niet effectief zijn tegen virussen. 3 op de 10 Belgen zijn zich ervan bewust dat antibiotica hun werking verliezen als ze zonder reden worden gebruikt, dat je er pas mee moet stoppen na de volledige kuur, dat ze vaak bijwerkingen veroorzaken zoals diarree en dat ze niet werken tegen verkoudheid.

Nationaal 'One Health'-plan

Het laatste decennium is het gebruik van antibiotica in België gedaald, zowel bij menselijke als dierlijke gezondheidszorg. We moeten onze inspanningen echter volhouden en versterken. Eind 2021 werd het nationale ‘One Health’-plan ter bestrijding van antimicrobiële resistentie gevalideerd. Het roept op tot meer samenwerking en collaboratie tussen de sectoren menselijke gezondheid, dierlijke gezondheid en milieu. Voor het eerst hebben al deze sectoren samengewerkt om een ​​nieuwe sensibiliseringscampagne te ontwikkelen.

Campagne "Praat over antibiotica"

De campagne belicht vragen die patiënten of eigenaren van gezelschapsdieren kunnen hebben en moedigt hen aan om een ​​dialoog aan te gaan met gezondheidsprofessionals. Ontdek de campagne op www.praatoverantibiotica.be . Deze campagne wordt de komende weken uitgezonden via tv-spots, posts op sociale netwerken (Facebook, Instagram en YouTube), berichten op dynamische schermen in apotheken en ziekenhuizen, artikels in de gespecialiseerde pers, brochures en affiches.

Artsen, apothekers en dierenartsen zijn essentiële partners voor het verspreiden van deze boodschap. Zij kunnen gratis campagnemateriaal bestellen voor hun praktijk of apotheek via de campagnewebsite.