23 jul 2015 18:31

Precisering: oplichters die zich voordoen als overheidsdiensten

Gisteren werd er bericht dat een overheidsdienst nooit telefonisch vraagt om geld te storten. De FOD Financiën, meer bepaald de dienst voor het schuldbeheer, DRM, doet dit echter wel.

De burger of onderneming die een telefoontje van de FOD Financiën krijgt met de vraag om een betaling te doen, kan zich vergewissen van de waarachtigheid ervan door na te gaan of:

1. Het rekeningnummer als volgt, is samengesteld: BExx 6792 00xx xxxx.
2. Het nummer van de schuld of het kohierartikel overeenstemt.
3. Het btw-nummer klopt.
4. Alle relevante info betreffende het dossier correct is.

Het is best mogelijk dat de belastingschuldige op het moment van het telefoontje nog geen betaalbericht kreeg of dat de aanmaning aan zijn sociaal secretariaat werd verstuurd.