17 jun 2014 12:18

Premies voor het verpleegkundig beroep in de thuisverpleging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep in de thuisverpleging uitvoert op het vlak van de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden.

In het kader van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep kunnen verpleegkundigen die een bijzondere beroepsbekwaming of -titel hebben een premie krijgen. De premie is momenteel enkel mogelijk voor verpleegkundigen die in rustoorden of ziekenhuizen werken. Het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit zorgt voor gelijkaardige voordelen voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaming of -titel die in de thuisverpleging werken.

Het ontwerp schept het algemene kader. Voor elke beroepsbekwaamheid en beroepstitel die aanleiding geeft tot een premie, legt het Verzekeringscomité van het RIZIV de praktische richtlijnen vast, na voorstel van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen en na het positieve advies van de Commissie voor Begrotingscontrole.

Onder deze praktische richtlijnen vallen:

  • de bijzondere beroepsbekwaamheid of de bijzondere beroepstitel waarvoor een premie in de thuisverpleging kan worden toegekend
  • hoe de verpleegkundige de aanvraag moet indienen
  • hoeveel en welke verstrekkingen van de specifieke activiteit de verpleegkundige dient te bewijzen
  • hoe het pro rata principe wordt toegepast

De richtlijnen worden op de website van het RIZIV bekendgemaakt.

Het ontwerp wordt na advies van de Raad van State aan het staatshoofd voorgelegd.