14 jan 2005 16:00

Preventie en bescherming op het werk FOD's

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk voor sommige federale overheidsdiensten.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk voor sommige federale overheidsdiensten.

Het ontwerp richt bij de FOD Volksgezondheid, DG Basisgezondheidszorg, een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk op voor sommige federale overheidsdiensten. De dienst zal samenwerken met de lokale preventieadviseurs van de overheden die op de dienst beroep doen. Zijn centrale cel beschikt over een medisch departement, een multidisciplinaire afdeling en administratieve ondersteuning. De federale overheidsdiensten zijn vrij om zich aan te sluiten. De wederzijdse verplichtingen worden in SLA's (*) vastgelegd. De financiering gebeurt met de bijdragen van de overheden die zich aansluiten. Het ontwerp wordt aan de bevoegde basisoverlegcomités voorgelegd en voor advies aan de Raad van State overgemaakt. (*) SLA= service level agreement