20 dec 2002 16:00

Preventie van nucleaire risico's

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren, betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van kernenergie.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren, betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van kernenergie.

Het voorontwerp breidt de draagwijdte van de bevoegdheden van het Agentschap uit tot de controle van de maatregelen inzake de fysieke bescherming maar biedt geen enkele nieuwe politiële of gerechtelijke bevoegdheid aan de nucleaire inspecteurs. (*) tot wijziging van de wet van 15 april 1994.