25 nov 2005 16:00

Preventieve diplomatie

Financiering van een initiatief inzake preventieve diplomatie voor de bevordering van de vrede en de nationale verzoening in het Midden-Oosten

Financiering van een initiatief inzake preventieve diplomatie voor de bevordering van de vrede en de nationale verzoening in het Midden-Oosten

De Ministerraad besliste om een initiatief inzake preventieve diplomatie op de begroting 2005 van FOD Buitenlandse Zaken te financieren. Het initiatief is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken. Vredesopbouw en nationale verzoening – Midden-Oosten: Na haar terugtrekking uit Gaza, ging de Israëlische regering ermee akkoord de grenspost te Rafah, tussen de Gazastrook en Egypte, aan de Palestijnse autoriteiten over te dragen. De Raad van Ministers van de Europese Unie van 7 november 2005 verklaarde zich in principe bereid tot het verlenen van assistentie bij het beheer van de grensovergangen te Gaza, op basis van een akkoord tussen de partijen. Op 15 november 2005 bereikten de Israëlische regering en de Palestijnse Autoriteit een overeenkomst over de opening van de grenspost te Rafah onder de controle van de Palestijnse Autoriteit, op voorwaarde dat een derde partij aanwezig zou zijn. De partijen hebben de Europese Unie uitgenodigd om deze belangrijke taak op zich te nemen. Die taak beantwoordt volledig aan de Belgische en Europese politieke doelstellingen ter ondersteuning van het vredesproces in het Midden-Oosten en van de uitvoering van het Stappenplan. De actie bevordert de veiligheid van Israël. Ze draagt ook bij tot de verbetering van de levensomstandigheden van de Palestijnse bevolking en tot de levensvatbaarheid van een toekomstige Palestijnse staat, door het goederen- en personenverkeer te bevorderen. Dankzij de missie kan de EU door haar aanwezigheid als derde partij bijdragen tot de opening van de grenspost te Rafah en tot een groeiend vertrouwen tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten. De missie zal toezien op de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen inzake het beheer van de grenspost te Rafah, maar treedt niet in de plaats van de Palestijnse Autoriteit. Aangezien het belangrijke ontwikkelingen in de relaties tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten betreft en de voltallige Belgische regering inspanningen in het vredesproces van het Midden-Oosten levert, besliste de Ministerraad: - zijn principiële goedkeuring te geven voor de deelname van 5 experten van de Federale Politie aan de 'EU Border Assistance Mission to Rafah', in de eerste helft van januari 2006, - het totale bedrag van 230.000 euro ter beschikking te stellen voor de financiering van kosten (logistiek, materieel) verbonden aan de "EU Border Assistance Mission to Rafah".