23 okt 2008 13:39

Preventieve diplomatie

Financiering van projecten van de preventieve diplomatie

Financiering van projecten van de preventieve diplomatie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om volgende Belgische initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie te financieren:

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Verbatilms - RDC 

Opleidingscyclus in vijf stappen van crisismanagers voor het beheer van identiteitsconflicten en steun aan de dynamiek voor de bevordering van open identiteiten. De bedoeling is de vaardigheid te verbeteren om risico's te herkennen, in te schatten, te behandelen door concrete acties, de impact van de acties te evalueren en indien nodig aan te passen.

Steun aan de rehabilitatie van de 'Radio télévision Nationale Burundaise' - Kabondo - Burundi

Herstel van het digitale materiaal naar aanleiding van waterschade.

Ontmijning en non-proliferatie - centre for peace and dialogue mediation - Operation Rachel XIII - Mozambique/Zuid-Afrika
 
Samenwerking tussen de politie van Mozambique en Zuid-Afrika om de georganiseerde grensoverschrijdende misdaad te bestrijden en de mankracht van de politie te verhogen voor de vernietiging van wapens. Het doel is om lichte wapens te vernietigen die in de laatste 30 jaar in Mozambique zijn binnengesmokkeld. 

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - International organisation for Migration (IOM) - Technische steun aan de Nigeriaanse immigratiedienst - Nigeria 

Ontmoediging van de illegale immigratie naar Europa en het Verenigd Koninkrijk door de grenscontroles in luchthavens te verbeteren, de Nigeriaanse wetenschappelijke politie te perfectioneren in het opsporen van valse reisdocumenten en door het studieprogramma te finaliseren voor het opsporen van valse documenten.

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen - UPEACE - Evironmental and resource issues as factors in African conflicts - Soedan

Organisatie van een seminarie over de rol die het milieu en de klimaatwijziging spelen in het ontstaan en het voortduren van conflicten in Afrika, meer bepaald in Darfour. 
Overweging van de rol van het milieu en de overlevingsmiddelen in een meer globale aanpak van conflicten rekening houdend met culturele, institutionele en politieke factoren.

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - Democracy reporting international (DRI) -  Assessment of election framework of Soedan in cooperation with domestic NGO's - Soedan

Consultancy op het gebied van verkiezingen die als doel heeft de voorbereiding van de verschillende actoren die betrokken zijn bij het electoraal proces te verhogen, een politieke en electorale analyse te maken van de situatie, hulp te bieden bij de ontwikkeling van een identieke perceptie van de verkiezingen in noord en zuid Soedan en de objectieve kwalitatieve beoordeling te maken van het verloop van de verkiezingen op basis van internationale normen.

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - UNDP - Steun aan het UNDP in het kader van de presidentiële verkiezingen in Ivoorkust, steun aan de deelname van de vrouwen in het electoraal proces - Ivoorkust

Organisatie van concrete pleidooien, bewustmakingsacties en versterking van de mogelijkheid van vrouwen om deel te nemen aan de verkiezingen.

Ontmijning en non-proliferatie - Organisation of American States - Peru/Ecuador

Het project heeft als doel om meer dan 3.000 antipersoonsmijnen in de grensstreken Cordillera del Condor en Rio Chira op te sporen, te verwijderen en te vernietigen.  

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Non-violent Peaceforce (NP) - International ground support to local civil society - Filippijnen
 
NP steunt de inspanningen van het maatschappelijk middenveld om de veiligheidssituatie te verbeteren, meer bepaald op het vlak van de bescherming van de mensenrechten.

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Radio Racja - Wit-Rusland
 
Verhuis van de kantoren van radio Racja en uitbreiding van hun website, die een van de enige objectieve bronnen van informatie is over de socio-politieke en economische toestand van het land.
 
Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - Moeders voor Vrede - Vrouwenhuis in Istalif - Afghanistan

Het doel van dit project is om de lokale bevolking bij te staan en te ondersteunen, onder meer op financieel vlak, door onder andere regelmatige steunmissies te organiseren die het project zullen evalueren en begeleiden en die zullen instaan voor de verslaggeving aan de organisaties die het project steunen. 

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Solidariteitsactie Afghanistan-België (SAB) - Support to Afghan education - Afghanistan

Het project zal de kwaliteit van het Afghaans onderwijs verbeteren door voor onderwijzers of rechtstreeks voor de meest kwetsbare lagen van de bevolking, onder andere vrouwen en meisjes, een opleiding te voorzien.
 
Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer - PLO/Adam Smith - Israël 

Outreach-project ontwikkeld met als doelgroep de Palestijnse diaspora in Europa en Noord-Amerika met als doel: het idee te voorkomen dat een onderhandelde oplossing voor het conflict en de tweestaten-oplossing verworpen zou worden binnen de Palestijnse gemeenschap en steun te verlenen aan de diaspora opdat ze de beleidsmakers in de gastlanden zouden aanmoedigen om het huidige vredesproces te blijven steunen. 

Capaciteitsopbouw en versterking van een legitiem en efficiënt veiligheidsapparaat - Belgische steun als gevolg van de Conferentie van Berlijn - Palestijnse gebieden

Ondersteuning van de EUPOLCOPPS-missie die de versterking van de Palestijnse politionele en gerechtelijke capaciteit beoogt.

Capaciteitsopbouw en versterking van de rechtsstaat en het rechtsapparaat - Internationaal Strafhof - Kandidatuur van Mevr. Van den Wyngaert bij het Internationaal Strafhof

Financiering van de verkiezingscampagne van de Belgische kandidate: 2 reizen naar New York met overnachtingen net voor de verkiezing. 

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) - Workshop on regional arrangements for the promotion and protection of human rights (Multi)
 
Organisatie van een workshop in 2008 waarin visies en ervaringen over regionale akkoorden worden uitgewisseld met als doel de mensenrechten te beschermen en te promoten. Extra aandacht gaat naar de akkoorden die mensenrechtencommissies en -rechtbanken zullen oprichten.