15 jan 2010 11:28

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om een initiatief inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2010 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Eerbiediging en bewustmaking voor mensenrechten: deelname van Iraakse NGO's aan de 'universal periodic review' (UPR) over Irak in de VN-mensenrechtenraad 

Het Amman Center for Human Right Studies (ACHRS) ondersteunde de afgelopen jaren verschillende Iraakse NGO's. ACHRS hielp er eveneens verschillende mensenrechtennetwerken bij de voorbereiding van rapporten voor de universal-periodic-reviewzittingen over Irak in Genève. De subsidie financiert de deelname van twee directeurs van de netwerken gedurende één week aan de UPR over hun land in februari 2010.