03 jun 2005 17:00

Preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord, om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2005 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord, om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2005 van de FOD Buitenlandse Zaken.

1. Bevordering van de vrede - Regio van de Grote Meren: IPIS-research zal een studie maken over de problematiek van de illegale wapentrafieken in de regio van de Grote Meren en de repercussies hiervan op het Belgisch buitenlands beleid. De studie draagt als titel 'Illegale wapentrafieken in de regio van de Grote Meren'. Ze bestaat uit 3 delen: een schets van de problematiek, een evaluatie van de controlecapaciteit en de gevolgen voor het Belgisch buitenlands beleid. 2. Strijd tegen corruptie - Afrika: Met de organisatie van een regionale (West-Afrika) workshop in Benin draagt het UNDP bij tot de ratificering en de implementering van de VN-Conventie tegen Corruptie (UNCAC) en van de 'African Union Convention on Preventing and Combatting Corruption'. Beide instrumenten kwamen tot stand in 2003. Ze geven uiting aan het engagement van de internationale gemeenschap en van de Afrikaanse regeringen om standaarden en mechanismen in te voeren die bijdragen tot de doeltreffende bestrijding van de corruptie. Op de workshop in Benin zullen 12 West-Afrikaanse landen vertegenwoordigd zijn. 3. Versteviging van de rechtsstaat - Afghanistan: In het kader van een beslissing van de Ministerraad organiseerde het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen van 23 tot 30 januari 2004 een opleiding in internationaal recht en economie voor Afghaanse diplomaten. De opleiding kaderde in de bilaterale hulp van België om de Afghaanse administratie te consolideren. Gezien het succes van het initiatief pleitten de Afghaanse autoriteiten voor een tweede cyclus van conferenties (voltooiing en diversificatie van de vorige opleiding) in de loop van 2005.