03 jun 2005 17:00

Ministerraad van 3 juni 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 juni 2005, Wetstraat 16, vanaf 11
uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 juni 2005, Wetstraat 16, vanaf 11 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Guy Verhofstadt vestigde de aandacht op de wijzigingen van de wapenwet, die al van 1933 dateert. Het voorontwerp van wet, dat de Ministerraad definitief goedkeurde, heeft drie doelstellingen: het maakt een einde aan de vrije verkoop van wapens, het vermindert het aantal wapens in omloop en voert zeer strikte regels voor verkoop en aankoop van wapens in. In Canada leidde een steeds restrictievere wetgeving tot de halvering van het aantal doden door wapens. Op dit ogenblik zijn er in België zo'n 900.000 wapens van om en bij de 380.000 privépersonen geregistreerd. Maar de parketten schatten het reële aantal wapens in omloop op 2.000.000. Voortaan kan men wapens en hun eigenaar makkelijker opsporen. Elk wapen krijgt een identificatienummer, dat men in een centraal register invoert. Ook de toegang tot het beroep van wapenhandelaar is nu streng gereglementeerd. De Gouverneur krijgt de bevoegdheid om de wapenvergunningen toe te kennen. Verzamelaars van historische wapens zullen een erkenning moeten aanvragen en folkloristische manifestaties worden gelegaliseerd. Ten slotte benadrukte de Eerste Minister dat het voorontwerp van wet volledig in de lijn ligt van de Europese richtlijn ter zake en zelfs nog verder reikt.