03 jun 2005 17:00

Organisatie van de elektriciteitsmarkt

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie, besliste de Ministerraad het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het kader van de programmawet in te dienen.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie, besliste de Ministerraad het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het kader van de programmawet in te dienen.

Het voorontwerp werd op 27 mei 2005 goedgekeurd in tweede lezing. De maatregelen van de wet moeten op 1 juli 2005 in werking treden. Daarom wordt het voorontwerp van wet in het tweede luik van de wet houdende dringende diverse bepalingen ingevoegd.