03 jun 2005 17:00

Spoorverbinding tussen Watermaal-Josafat

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister, Minister van Justitie en Voorzitster van Beliris, het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, keurde de Ministerraad de start van procedures goed in verband met de spoorverbinding Watermaal-Josafat via de stations Brussel-Luxemburg en Brussel-Schuman.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister, Minister van Justitie en Voorzitster van Beliris, het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, keurde de Ministerraad de start van procedures goed in verband met de spoorverbinding Watermaal-Josafat via de stations Brussel-Luxemburg en Brussel-Schuman.

Het gaat om procedures voor de gunning van overheidsopdrachten: 1. een dienstenopdracht voor een missie als projectontwerper voor de doorgang van de spoorverbinding onder de Residence Palace. 2. een opdracht voor de aanneming van werken: - voor de uitvoering van burgerlijke bouwwerken om het station Schuman (onder de Residence palace) en lijn 26 (Halle - Brussel Oost Mechelen) te verbinden - voor de voltooiing van de werkzaamheden in het station Schuman. Ter herinnering, de werkzaamheden die voorzien zijn op de spoorverbinding Watermaal-Josafat in het kader van het GEN zouden in 2010 eindigen.