03 jun 2005 17:00

Verkeersveiligheidsfonds

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad een amendement goed op het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit inzake het verkeersveiligheidsfonds.

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad een amendement goed op het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit inzake het verkeersveiligheidsfonds.

Het voorontwerp van wet bepaalt dat ook de controlediensten Financiën en Mobiliteit een voorafname op het verkeersveiligheidsfonds in het kader van de gemeenschappelijke aankopen kunnen krijgen. De voorafname voor de controlediensten Financiën en Mobiliteit kan enkel worden aangewend voor deelname in de door de federale politie georganiseerde gemeenschappelijke aankopen. Het bedrag dat aan de gemeenschappelijke aankopen wordt besteed mag niet meer bedragen dan 10 miljoen euro.