03 jun 2005 17:00

Sigaretten

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een referentieminimumprijs voor sigaretten vastlegt.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een referentieminimumprijs voor sigaretten vastlegt.

Het ontwerp voert de bepalingen uit van het nieuwe artikel 5ter van de wet (*) betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, ingevoegd in het ontwerp van programmawet dat nu aan de wetgevende kamers wordt voorgelegd. Aangezien de prijs van het pakje sigaretten dat het meest wordt verkocht nu 4,45 euro voor 25 sigaretten bedraagt, zullen de minimumprijzen vanaf 1 juli 2005 de volgende zijn: - voor 19 sigaretten: 3,05 euro - voor 20 sigaretten: 3,25 euro - voor 24 sigaretten: 3,85 euro - voor 25 sigaretten: 4,05 euro - voor 29 sigaretten: 4,65 euro - voor 30 sigaretten: 4,85 euro - voor 50 sigaretten: 8,05 euro - voor 100 sigaretten: 16,05 euro Vanaf 1 juli 2005 zullen de fiscale kentekens die prijzen vermelden die goedkoper zijn dan de hierboven genoemde prijzen, niet meer beschikbaar zijn bij het kantoor Brussel-Tabak. De maatregel moet de strijd tegen tabakverslaving, vooral bij jongeren, versterken. (*) van 3 april 1997.