24 jun 2005 17:00

Preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad ermee akkoord om initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2005 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad ermee akkoord om initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2005 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Bevordering van de vrede - International Crisis Group: Dit project betreft een bijkomende bijdrage van 100.000 euro (*) aan het werkingsbudget van International Crisis Group die in Brussel gevestigd is. ICG is wereldwijd actief op het gebied van conflictpreventie en conflictoplossing. ICG werd opgericht in 1995 en is een onafhankelijke, multinationale non-profit-organisatie die vredesopbouwend werkt in die delen van de wereld die bedreigd worden door dodelijke conflicten. De rapporten en 'briefing papers' van ICG worden wijd verspreid naar 'senior officials' van ministeries en internationale organisaties. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is de voormalige Europese Commissaris Lord Patten of Barnes. Verder zetelen er ook talrijke prominente internationale personaliteiten in. Het budget van de ICG nam gestaag toe de voorbije jaren, van 4 miljoen USD in 2000 tot 11,5 miljoen USD in 2004. De financiering van de organisatie gebeurt volledig door bijdragen van regeringen en stichtingen en door giften van individuen en bedrijven. Vredesopbouw en nationale verzoening - Irak: In het kader van de inspanningen van België ter ondersteuning van de wederopbouw van Irak, heeft de regering beslist om 300.000 euro bij te dragen aan het trust fund. De NAVO heeft dat fonds opgericht met het oog op de financiële ondersteuning van de opleiding van Irakese militairen in Navo-opleidingcentra. Een gedeelte van de kosten van de opleiding wordt ten laste genomen van het NAVO-budget. Voor een ander gedeelte, meer bepaald de reis- en verblijfskosten werd een bijzonder trust fonds opgericht dat gespijsd wordt door bijkomende vrijwillige bijdragen van de NAVO-lidstaten. (*) zie ook beslissing Ministerraad van 29 april 2005.