24 sep 2010 11:39

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken:


1. Eerbiediging en bewustmaking voor mensenrechten - Geneva Institute for
Human Rights (GIHR) - Realising Human Rights in the Arab Region - Egypte 

GIHR is een onafhankelijke academische onderzoeksinstelling opgericht in 2004. Het biedt seminaries, lezingen, nationale en internationale programma's en trainingen aan over mensenrechten aan bijvoorbeeld politiediensten, rechters, advocaten, diplomaten, sociale diensten, mensenrechtenorganisaties en nationale instellingen. GIHR heeft ook een specifieke focus op vrouwen en kinderen en werkt samen met de meest kansarme en kwetsbare gemeenschappen in de Afrikaanse en Arabische regio. Ze promoten de beginselen van gelijkheid, waardigheid en respect in alle niveaus van de openbare dienst.

Doelstelling van dit project is het bevorderen van kennisbeheer, het bewustzijn en begrip over mensenrechten en de opvolging van de VN verdragsorganen bij de (nationale) gouvernementele en niet gouvernementele organisaties via opleiding en praktische mensenrechtentrainingen. België zou bijdragen aan de mensenrechtentrainingen in Egypte.


2. Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van
participatieve processen - Aga Khan foundation - Building capacities for the
economic empowerment of women in Gilgit - Baltistan and Chitral - Pakistan

Aga Khan Foundation is een internationaal ontwikkelingsagentschap met hoofdzetel in Zwitserland. Als onderdeel van het Aga Khan netwerk werkt deze organisatie op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, emancipatie van de arme bevolking, rurale ontwikkeling en institutionele versterking.

In de regio Chitral-Gilgit-Baltistan is de veiligheidssituatie fragiel en specifiek
getroffen door de poging om de Taliban met geweld te bestrijden. In deze fragiele situatie zijn vrouwen de eerste slachtoffers van de toenemende radicalisering. Vrouwen een belangrijkere (economische) rol laten spelen in de regio is een strategie om op lange termijn de radicalisering te counteren.

Het project heeft 4 specifieke doelstellingen:

  • een analyse van de obstakels die de economische emancipatie van vrouwen in de weg staan,
  • potentiële ondernemingen voor vrouwen identificeren, 
  • de aangepaste interventies ontwikkelen en voorzien inzake capaciteitsopbouw en andere diensten,
  • lokale faciliteiten opzetten om de objectieven duurzame te maken na het einde van het project.

Op het einde van het project zouden een 40-tal vrouwen rechtstreeks en een 400-tal onrechtstreeks de nodige begeleiding gekregen moeten hebben om een onderneming op te starten. 


3. Herstel van schade na conflict/nationale verzoening - Parents' Circle -
Families Forum: Bereaved Families Supporting Peace Reconciliation and
Tolerance - Israel

De "Parents' circle - Families forum" verenigt Israëlische en Palestijnse families die een naaste hebben verloren als gevolg van het conflict. Doel van het project is de financiering van 100 bijeenkomsten met de leden van het Forum en leerlingen in Israëlische scholen (leerlingen van 16/17 jaar, net voor hun militaire dienstplicht) en - in mindere mate omwille van logistieke redenen - in Palestijnse scholen.