20 sep 2002 17:00

Preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ging de Ministerraad akkoord om 73.998 EUR vrij te maken op de begroting 2002 van Buitenlandse Zaken. Het geld zal gebruikt worden voor initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ging de Ministerraad akkoord om 73.998 EUR vrij te maken op de begroting 2002 van Buitenlandse Zaken. Het geld zal gebruikt worden voor initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.

Volgende initiatieven werden goedgekeurd om deze politiek te ondersteunen : 1. Bevordering van de vrede -Burundi: Burundi-expert Jan van Eck heeft, in. naam van het facilitatieteam voor het vredesproces in Burundi van de Zuid-Afrikaanse Vice-President Zuma , België recentelijk aangesproken met het oog op de financiering van de broodnoodzakelijke verkennende gesprekken met een relatief brede groep FNL rebellenleiders. De co-Facilitatoren moeten prioritair helpen bij het onderhandelen van een staakt-het-vuren tussen de transitieregering en de rebellen. Het voorstel - dat kadert in een ruimer Europees perspectief, aangezien dit project gezamenlijk gefinancierd zal worden door België; Zweden en het VK - beantwoordt aan de prioriteiten van de Belgische buitenlandse politiek. Ons land heeft immers, met een financiering ter waarde van 5.503.236 euro/222 mio BEF van de Zuid-Afrikaanse beschermingseenheid, de installatie van de transitie op 1 november 2001 mogelijk gemaakt. 2. Bestrijding van de antipersoonsmijnen -Vierde Verdragsconferentie op het verbod van antipersoonsmijnen: Ondersteuning van het Centrum voor Humanitaire Ontmijning in Genève voor sponsoring van deelname van vertegenwoordigers uit slachtofferlanden aan het interprofessioneel proces in Genève en aan de Vierde Verdragspartijenconferentie op het verbod van. Antipersoonsmijnen (Genève, 16-20 september 2002). Daarnaast zal een ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Conferentie voor Ontwapening versterken voor de duur van de Vierde Verdragsconferentie. 3. Bevordering betrekkingen tussen Afrika en EU - 2de Ministeriële opvolgingsconferentie Top van Caïro: Steun aan Burkina Faso voor de organisatie op 28 november 2002 van de 2de Ministeriële opvolgingsconferentie van de Top van Cairo die in april 2000 voor de eerste keer de Staatshoofden en Regeringsleiders uit Afrika en de Europese Unie samenbracht. De keuze voor Ouagadougou als plaats voor het houden van deze opvolgingsconferentie werd, onder Belgisch EU-voorzitterschap, gemaakt tijdens de Ministeriële Conferentie van 11 oktober 2001 te Brussel. 4. Duurzame ontwikkeling - brochure Verenigde Naties voor het secundair onderwijs: ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties publiceert Informatiecentrum van de Verenigde Naties (voorde Benelux) elk jaar een pedagogische brochure, gericht naar het secundair onderwijs. Dit jaar zal de aandacht van de pedagogische milieus gevestigd worden op het concept van de duurzame ontwikkeling.