20 jul 2005 17:00

Preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2005 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2005 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Vredesopbouw en nationale verzoening - Regio van de Grote Meren: De NGO International Service for Human Rights ondersteunt de verdedigers van de mensenrechten in de regio van de Grote Meren. Het betreft de voortzetting van een lopend programma van steun aan en capaciteitsopbouw binnen lokale ngo's en openbare instellingen die zich voor de omkadering en verdediging van mensenrechtenactivisten inzetten in de DRC, Rwanda en Burundi. Meer concreet ondersteunt België een vorming in Genève en een 'women rights defenders regional workshop' die de vrouwen zal aanmoedigen om bij te dragen aan de beslissingen die een invloed hebben op hun inzet als voorvechtsters van de mensenrechten. Vredesopbouw en nationale verzoening - DRC: De regering van de Democratische Republiek Congo heeft aan België een bijdrage gevraagd aan het budget voor de beveiliging van het verkiezingsproces, een essentiële voorwaarde voor het welslagen ervan. Eerder besliste de Minister van Ontwikkelingssamenwerking om een bijdrage van 1.000.000 euro vrij te maken en toe te kennen aan het trust-fund van UNDP voor de beveiliging van de verkiezingen in de DRC. Intussen is gebleken dat de bijdragen van de andere landen van de internationale gemeenschap niet volstaan, en besliste de Minister van Buitenlandse Zaken om een extra-bijdrage van 500.000 euro te voorzien. Dit werd ook zo meegedeeld op de donorconferentie die op 11 juli 2005 in Brussel plaatsvond. Een extra bijdrage van ons land kan immers ook een aanmoediging betekenen voor andere donoren. Vredesopbouw en nationale verzoening - Indonesië: De NGO Peace Brigades International levert nuttig werk in Indonesië (nog geïntensifieerd na tsunami-ramp), geconcentreerd in de twee uiteinden van het land, West-Papoea en Aceh waar er gewapende separatistische bewegingen opereren. Conform zijn mandaat staat Peace Brigades International in deze regio's in voor bijstand aan personen van niet-gewelddadige organisaties (voornamelijk mensenrechtenorganisaties) die voor hun veiligheid vrezen. Vredesopbouw en nationale verzoening - Afghanistan: Het programma van Solidarité Afghanistan Belgique is voornamelijk gericht op het herstel van het basisonderwijssysteem en met de nadruk op de bevordering van de rol van de vrouwen in de Afghaanse maatschappij. Het huidige project 'Rahman Meena Girls School' heeft als doel om aan 2.500 vrouwelijke studenten een betere kwaliteit van onderwijs te bieden door de bouw van nieuwe leslokalen en het verstrekken van pedagogisch materiaal. Vredesopbouw en nationale verzoening - Irak: De FOD Buitenlandse Zaken zal in het najaar de vorming organiseren van maximaal 15 Iraakse diplomaten. Deze twee weken durende vorming zal aandacht hebben voor diverse strategieën inzake terrorismebestrijding en ook voor de politieke deontologie.