27 sep 2002 17:00

Preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om op het budget 2002 van Buitenlandse Zaken kredieten vrij te maken voor een totaal bedrag van 49.634,95 euro, dit voor "Initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtsstaat".

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om op het budget 2002 van Buitenlandse Zaken kredieten vrij te maken voor een totaal bedrag van 49.634,95 euro, dit voor "Initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtsstaat".

Dit budget zal meer bepaald aangewend worden voor de versterking van de rechtsstaat in Nepal. België zal gedurende één maand een observatiemissie, bestaande uit vijf personen, naar Katmandoe sturen, dit met de goedkeuring en in samenwerking met de Nepalese overheid. Deze missie heeft tot doel bepaalde aspecten waar te nemen van de politieke evolutie van het land, dat sinds enkele maanden zijn wil te kennen heeft gegeven om zijn democratische mechanismen en structuren te versterken, en dit onder zeer moeilijke omstandigheden, gelet op het bestaan van maoïstisch geïnspireerd terrorisme dat reeds honderden slachtoffers heeft gemaakt.