16 okt 2002 17:00

Preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om een krediet van 144.380 EUR vrij te maken op de begroting 2002 van het departement Buitenlandse Zaken. Dit bedrag zal gebruikt worden voor initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om een krediet van 144.380 EUR vrij te maken op de begroting 2002 van het departement Buitenlandse Zaken. Dit bedrag zal gebruikt worden voor initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.

De volgende initiatieven werden goedgekeurd om dit beleid te ondersteunen: Bevordering van de vrede - Regio van de Grote Meren: dit project van Pax Christi wil bijdragen tot de versterking van de lokale capaciteiten voor vrede in de Regio van de Grote Meren, met name de Kivu-streek, met partners die in contact blijven met de rest van de DR Congo, Rwanda en Burundi. Concreet wil Pax Christi het vredesproces in de regio versterken door een langdurige samenwerking met lokale groepen en plaatselijke organisaties uit de civiele maatschappij verder uit te bouwen. Bevordering van de vrede - Rusland: dit project van Pax Christi draagt bij tot de versterking van de burgermaatschappij in Rusland, gebaseerd op democratische waarden en respect voor de fundamentele rechten en vrijheden, opgenomen in de Russische grondwet. Via de mensenrechtenorganisatie "Huis van vrede en geweldloosheid" uit Sint-Petersburg richt dit project zich voornamelijk op plaatselijke jongeren van 16 tot 30 jaar. Versteviging van de rechtsstaat - Internationaal Strafhof: dit project van de vereniging "Advocaten zonder Grenzen - World" is gericht op het organiseren en het verdedigen van slachtoffers voor het Internationaal Strafhof. "Advocaten zonder grenzen" zal vanaf eind 2002 een regionaal (in 6 verschillende regio's) vormingsprogramma opzetten over het nieuwe justitiesysteem, ingesteld door het Internationaal Strafhof. Dit vormingsprogramma richt zich tot advocaten, ambtenaren, magistraten en humanitaire NGO's. Versteviging van de rechtsstaat - Advocaten zonder grenzen: "Advocaten zonder grenzen" komen, in diverse landen, de verdediging ter hulp, wanneer deze in het gedrang komt of wanneer een internationale aanwezigheid nuttig is. Het betreft gevoelige processen op het gebied van de mensenrechten in landen waar het officiële discours inzake mensenrechten niet met de realiteit overeenstemt. Deze interventies gebeuren, op vrijwillige basis, door advocaten of magistraten. Het project van "Advocaten zonder grenzen - België" heeft tot doel financieel tussenbeide te komen in de kosten verbonden aan deze zendingen en aan hun omkadering.