23 jul 2010 13:26

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om volgende initiatieven op het gebied van preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2010 van de FOD Buitenlandse Zaken:

 1. Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - Independent Media Centre Kurdistan - Kirkuk Now, independent news site - Irak

  Het project zal een website oprichten met onpartijdige informatie in de regio van Kirkuk om er de etnische spanningen te verminderen.
  Reporters afkomstig uit de drie gemeenschappen (Koerdische, Arabische en Turkmeense) zullen de artikelen aanleveren die in de drie talen zullen worden vertaald.
   
 2. SHATIL: The New Israel Fund Initiative for Social Change - MIXED CITIES: Towards Shared Society in Israel - Israël

  Shatil initieert en ondersteunt projecten om op langere termijn de sociale verschillen en de ongelijkheden binnen de Israëlische maatschappij te verminderen en op te heffen. Sedert 2003 is Shatil begonnen de noden van de Arabische bevolking te inventariseren en te evalueren, hoofdzakelijk op het vlak van huisvesting, in verschillende wijken die door de gemeentelijke diensten worden verwaarloosd. Shatil staat ook in voor de opleiding en ondersteuning van de inwoners, zodat ze hun rechten en belangen kunnen verdedigen.
   
 3. Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdia-loog en nationale verzoening - crisisbeheer - Actions in the Mediterranean - Europe, the United States and the Arab League: Time for Coordination on the Resolution of the Israeli-Palestinian Conflict - Israël en Bezette Palestijnse Gebieden

  Het project financiert een conferentie die de totstandkoming van een netwerk van sleutelactoren voor de oplossing van het Israelisch-Palestijns conflict nastreeft en die bestaande initiatieven analyseert. Het project versterkt ook de samenwerking tussen de VS en de EU rond deze problematiek en reikt alternatieve voorstellen aan om in een nabije toekomst een politieke oplossing te bereiken.