02 feb 2007 16:00

Prijs van vergoedbare geneesmiddelen

Bereidingen samengesteld uit een en meerdere farmaceutische bereidingen uit categorie A gratis

Bereidingen samengesteld uit een en meerdere farmaceutische bereidingen uit categorie A gratis

De ministerraad stemde in met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte om de farmaceutische bereidingen die bestaan uit een of meerdere farmaceutische bereidingen van categorie A en waarvoor het persoonlijk aandeel nul euro is, volledig gratis te maken. Het gaat om farmaceutische bereidingen in de vorm van een samenstelling met een en meerdere grondstoffen waarvoor het persoonlijk aandeel ook nul euro bedraagt. Het ontwerp van koninklijk besluit kreeg een gunstig advies van het verzekeringscomité van de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed. Het wijzigt het kb van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen.